top of page
Search

Sattahip

นั่งเรือใบชมหมู่เกาะสัตหีบ ⛵️

วันนี้แอดมิน พาทุกคนมารู้จักที่มาของ '' สัตหีบ''

พ.ศ.2464 รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จตรวจเยี่ยมหัวเมืองชายทะเล เพื่อจะสร้างแนวป้องกันชายฝั่งทะเลด้านนอกเพิ่มขึ้น เพราะป้อมพระจุลจอมเกล้าที่ปากน้ำสมุทรปราการนั้นใกล้เมืองหลวงมากเกินไป จึงทรงดำริหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งกองทัพเรือ เพื่อตรวจตรารักษาฝั่งและเขตน่านน้ำใหญ่

จึงพระราชทานนามว่า '' สัตตหีบ ''

เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นเกาะ 7 เกาะ

เป็นที่กำบังลมให้แก่หมู่เรือได้ดี คำว่า "สัตหีบ" หมายถึง ที่กำบังเจ็ดแห่ง (หีบ = ที่บัง) อันหมายถึงเกาะต่าง ๆ กล่าวคือ เกาะพระ เกาะยอ เกาะหมู เกาะเตาหม้อ เกาะเณร เกาะสันฉลาม และเกาะเลา

แอดมินชวนมานั่งเรือใบชมเกาะ7 เกาะในอ่าวสัตหีบ ค่ะ

3 views0 comments
bottom of page